PILOTPROJEKTET

Pilotprojekt Anholt højskole, har med økonomisk hjælp fra Nordea fonden, NRGI´s værdipulje og Anholt grundejerforening i ryggen, undersøgt hvordan vi på længere sigt kan etablere en højskole, som kan blive et levende kulturelt samlingspunkt på Anholt. En højskole, som på længere sigt kan være med til at skabe arbejdspladser og tilknytning til øen.

Øen Anholt ligger tre timers sejlads fra Grenaa og er Danmarks mest isolerede ø. Her danner omkring 150 fastboende et levende samfund, for herfra kan man ikke pendle til skole eller arbejde på fastlandet. Helårs samfundene på småøerne er sårbare i en verden der struktureres i stadig større enheder, og hvor ”livet i udkanten” ofte diskvalificeres i den offentlige debat og politisk. Men livet herude har meget at byde på, både for de fastboende og for de mange som hvert år besøger Anholt. Derfor er det vigtigt, at der til stadighed skabes muligheder for arbejdspladser, skolegang og almindeligt hverdagsliv på øen. Samt at der skabes rammer for fællesskab og udvikling, så sammenhængskraften bevares.

Anholt er kendetegnet ved en helt særlig og vild natur. Havet har altid formet livet på øen og gør det stadig. Anholterne er mennesker der hver dag vælger at leve med naturen herude og fjernheden som et grundvilkår. Med initiativ og risikovillighed har de skabt sig et liv på øen. Vores idé med at lave en højskole på Anholt er at udnytte disse ressourcer i naturen og lokalsamfundet og lade dem komme til glæde for mange flere.

Målsætningen med pilotprojektet var at undersøge hvordan en højskole, der har ø-liv, selvforsyning, keramik og billedkunst samt vandsport som grundlag kan udvikles og drives på Anholt. Pilotprojektet har planlagt og gennemført prøvekurser, researched på højskoledrift, afholdt tænketanke med forskellige grupper af mennesker som er fastboende, eller har tilknytning til øen. Målet er at udnytte øens ressourcer , kompetencer og netværk bedst muligt.

Projektet er organiseret under Anholt højskoleforening, som er en almennyttig non-profit forening, hvis formål er at etablere en levedygtig højskole, der tiltrækker mange forskellige slags mennesker. Foreningen samarbejder med de lokale erhvervsdrivende og de samfundsinstitutioner, der findes på øen, som for eksempel skole, kirke og redningstjeneste.


— Hjemmeside af Ekstra Studio